Théa Nordic AB
Storgatan 55
703 63 Örebro


Kundservice för Sverige
Kontakta oss gärna på denna adress (info@thea-nordic.com ) om du har frågor kring våra produkter, leveranser, priser, fakturor eller andra administrativa frågor.
Observera! Vi som läkemedelsföretag får inte ge individuella råd om medicinsk behandling.
Dessa frågor skall besvaras av läkare/vårdpersonal.
Telefon: +46 19 33 37 80 (8-17 helgfria vardagar samt lunchstängt 12-13)
E-post: info@thea-nordic.com

 

Medicinska frågor eller reklamationer
Om du har medicinska frågor eller reklamationer på produkter eller önskar rapportera negativa händelser/biverkningar direkt till Théa Nordic, vänligen använd uppgifterna nedan:  

E-mail: safety@thea-nordic.com

Tel: 019-33 37 80 eller 0727-100 370 (telefontid 9-15)

Du bör alltid informera din läkare eller tandläkare om du har biverkningar. Din läkare eller tandläkare kan avgöra om biverkningen innebär att din behandling behöver ändras.
De kan också ge information från din patientjournal, vilket är användbart för att utvärdera din biverkan.

Negativa händelser/biverkningar, kan även rapporteras direkt till Läkemedelsverket via e-tjänst eller blanketter.

https://www.lakemedelsverket.se/rapportera


Information - behandling av dina personuppgifter som en del av anmälan av ett klagomål eller en biverkning:
Som en del av denna process kommer Théa Nordic på ett konfidentiellt sätt samla in och behandla personuppgifter, till exempel ditt efternamn, förnamn, e-postadress, telefonnummer samt dina upplysningar och information om klagomålet eller biverkningen och svaren på eventuella uppföljningsfrågor från oss, för att uppfylla den juridiska skyldighet läkemedelsföretag har att rapportera och behandla upplysningar om biverkningar och klagomål.

Dessa upplysningar kommer att sparas under 10 år efter det att produkten har avregistrerats från marknaden och kommer endast att vara tillgänglig för personer som arbetar med biverkningar och klagomål i Théa Nordic, VD och IT. Anonymiserade uppgifter kommer att vidarebefordras till Laboratoires Théa globala säkerhets- och kvalitetsavdelning och till behöriga myndigheter inom EU / EES som en del av den juridiska skyldigheten.

I enlighet med EU-förordningen daterad den 27 april 2016 om skydd av personuppgifter har du rätt att få tillgång till och korrigera dina personuppgifter. Om du vill utöva dessa rättigheter, kontakta oss på följande adress: safety.nordic@theapharma.com


Ewa Ahlson
Ewa Ahlson
Key Account Manager

ewa.ahlson@theapharma.com

+46 708 47 98 90


Maria A -17
Maria Alatalo
Administrative Assistant

maria.alatalo@theapharma.com

+46 19 33 37 80

Daniel_Folkesson
Daniel Folkesson
CFO

daniel.folkesson@theapharma.com

+46 727 10 86 60

missing image girl
Ann- Sophie Gustafsson
Key Account Manager

ann-sophie.gustafsson@theapharma.com

+46 735 18 60 70

Sylvia_Haluzan
Sylvia Haluzan
Key Account Manager

sylvia.haluzan@theapharma.com

+46 727 14 80 42

maria hedström-3516 jpg
Maria Hedström
Nordic Product/Brand Manager

maria.hedstrom@theapharma.com

+46 702 12 51 51

Linda Hesselgren
Linda Hesselgren
RA/QA/PV/P&R

linda.hesselgren@theapharma.com

+46 727 10 03 70

Anders_Hildebrand
Anders Hildebrand
Key Account Manager

anders.hildebrand@theapharma.com

+46 733 17 41 04

Eric_Iwar
Eric Iwar
Business Unit Manager

eric.iwar@theapharma.com

+46 703 33 73 66

Johan_Marlowe
Johan Marlowe
CEO Théa Nordic AB

johan.marlowe@theapharma.com

+46 705 15 08 32

Dejan Nguyen
Dejan Nguyen
Nordic Product/Sales Manager

dejan.nguyen@theapharma.com

+46 727 14 88 85

Peter rune
Peter Rune
Nordic sales manager OTC

peter.rune@theapharma.com

+46 763 07 46 27

missing image girl
Christina Sandström
Key Account Manager

christina.sandstrom@theapharma.com

+46 733 30 63 40

Ulrica_Snell
Ulrica Snell
Economic Associate

ulrica.snell@theapharma.com

+46 19 33 37 82

Ulf E
Ulf Eliasson
Finance department

ulf.eliasson@theapharma.com

+46 19 33 37 83

Ulf_Westerlund
Ulf Westerlund
Marketing Manager

ulf.westerlund@theapharma.com

+46 705 15 46 32