För en Konserveringsmedelsfri Generation

Efter många års forskning kunde Théa 1995 presentera den första generationen av ABAK®-system, en multidosflaska för ögondroppar utan konserveringsmedel. ABAK®-flaskan ger patienten möjligheten att använda ögondroppar med bibehållen effekt, och lägre frekvens av biverkningar som tidigare orsakades av konserveringsmedel.

abak_flaskaABAK®-flaskan skyddar dess innehåll genom ett filter som förhindrar mikrobiella föroreningar. Steriliteten kan garanteras i upp till 2-3 månader efter att flaskan har öppnats, jämfört med 2 till 4 veckor för en flaska som innehåller konserveringsmedel. En 10ml ABAK®-flaska garanterar 300 kalibrerade droppar. Flera miljoner patienter använder ABAK®-flaskan idag och det säljs en ABAK®-flaska var tredje sekund runt om i världen.
sterifree_tubFör viskösa lösningar och geler, har endosbehållaren länge varit det enda alternativet för att slippa konserveringsmedel. Med Théas nya och patenterade S.F.T® (Steri-free technology) kan viskösa lösningar och geler hållas sterila och konserveringsmedelsfria i en lätthanterlig multidostub.protriax_innovationProtriaxIn® utvecklad och patenterad av Théa är ett polymernätverk som ersätter bensalkoniumklorid, ett konserveringsmedel, för att stabilisera instabila och svårhanterliga molekyler.
ProtriaxIn® består av tre ämnen som redan tidigare är kända för god tolerabilitet inom oftalmologi. Genom att ersätta konserveringsmedlet blir resultatet bibehållen effekt med högre tolerabilitet.

 

EasygripEASYGRIP® är en innovation som kombinerar ny teknik för att möjliggöra konserveringsmedelsfria ögondroppar på flaska för vissa molekyler som inte är förenliga med ABAK® systemet . Den ergonomiska formen har utformats för att förenkla patientens dagliga droppning.
Tack vare de dubbla greppstöden på EASYGRIP®-flaskan, så är den lätt att öppna, lätt att hålla naturligt, lätt att droppa med. Ett tryck ger en droppe, 
rätt kalibrerad